OIRP

Informacje o Okręgowej Izbie Radców Prawnych.

RADCY

Potrzebne informację dla radców prawnych.

APLIKANCI

Zajęcia, Praktyki, Kolokwia, Informacje

KANDYDACI

Dla kandydatów do wpisu na listę radców prawnych/aplikantów

Do wiadomości publicznej

Podaje się do publicznej wiadomości,

że na podstawie art. 24 ust.1 w związku z art. 25 ust.1 ustawy o radcach prawnych do Rady OIRP w Katowicach wnioski o wpis na listę radców prawnych złożyli:

 

w dniu 29.09.2017r.  Andrzej Wilk

w dniu 20.10.2017r.  Tomasz Olszewski

w dniu  2.11.2017r.   Tomasz Pompa

w dniu  8.11.2017r.   Katarzyna Koniczny

w dniu  9.11.2017r.   Urszula Walczak

o ewentualnych okolicznościach, mogących w rozumieniu art. 24 i art 25 ust.1 ustawy z dnia 6 lipca 1982r. o radcach prawnych ( tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1870)  stanowić przeszkodę do uzyskania wpisu na listę radców prawnych prosimy poinformować Radę Izby.

 

Dziekan Rady

r.pr. Ryszard Ostrowski