KOMISJE RADY

KOMISJA DO SPRAW APLIKACJI RADCOWSKIEJ

 Przewodnicząca: r.pr. Bożena Cyrol      

Członkowie:
1. r.pr. Marzena Psonka – Nowak

2. r.pr. Aleksandra Otrębska

3. r.pr. Aleksandra Wójcik

 

Zakres jej działania obejmuje wszystkie sprawy dotyczące odbywania aplikacji radcowskiej jej organizacji oraz przebiegu oraz sprawy aplikantów odbywających szkolenie zawodowe,
w szczególności sprawy związane z organizacją i przebiegiem aplikacji, wnoszone pod obrady Rady i do decyzji Dziekana.

 

KOMISJA DO SPRAW EDUKACJI PRAWNEJ

 Przewodniczący: r.pr. Grzegorz Chycki  

Członkowie:

1. r.pr. Katarzyna Jabłońska

2. r.pr. Adam Jasiewicz

3. r.pr. Tomasz Rak

4. r.pr. Maciej Niwiński

5. r.pr. Marcin Badura

 

Zakres jej działania obejmuje sprawy dotyczące wiedzy o zawodzie radcy prawnego oraz zakresie świadczonych usług, spraw wizerunku zawodu radcy prawnego jako zawodu zaufania publicznego oraz wizerunku samorządu radców prawnych, społecznych aspektów wykonywania zawodu radcy prawnego, udziału samorządu radców prawnych w programach na rzecz edukacji prawnej społeczeństwa.

 

KOMISJA DO SPRAW SZKOLEŃ

Przewodnicząca: r.pr. Małgorzata Kałuża   

Członkowie:
1. r.pr. Janusz Wiltos

2. r.pr. Katarzyna Słupska

3. r.pr. Marek Hamerlik

4. r.pr. Andrzej Josse

Zakres jej działania obejmuje wszystkie sprawy dotyczące doskonalenia zawodowego radców prawnych.

 

 KOMISJA DO SPRAW SENIORÓW I SPRAW SOCJALNYCH

 Przewodnicząca: r.pr. Małgorzata Sozańska

Członkowie:
1. r.pr. Danuta Kubica

2. r.pr. Wiesława Wiltos

3. r.pr. Małgorzata Kałuża

 

Zakres jej działania obejmuje wszystkie sprawy dotyczące radców prawnych seniorów, w tym ich aktywizacji społecznej, spraw socjalnych radców prawnych, w tym pomocy socjalnej.

 

KOMISJA DO SPRAW WSPÓŁPRACY Z MŁODYMI RADCAMI PRAWNYMI

Przewodniczący: r.pr. Katarzyna Jabłońska    

Członkowie:
1. r.pr. Grzegorz Chycki

2. r.pr. Maciej Czajkowski

3. r.pr. Kamil Lubelski

 

Zakres jej działania obejmuje wszystkie sprawy dotyczące młodych radców prawnych, więzi młodych radców prawnych z samorządem radców prawnych oraz z członkami samorządu radców prawnych.

 

KOMISJA DO SPRAW SPORTU I TURYSTYKI

 Przewodniczący: r.pr. Piotr Zarzecki 

Członkowie:
1. r.pr. Agnieszka Gajos

2. r.pr. Piotr Ligus

3. r.pr. Janusz Malarz

4. r.pr. Maciej Czajkowski

5. r.pr. Michał Skrypko

 

Zakres jej działania obejmuje wszystkie sprawy upowszechniania sportu oraz turystyki
w środowisku radców prawnych oraz we współpracy ze środowiskami prawniczymi,
w szczególności propagowanie i aktywizacja radców prawnych do amatorskiego uprawiania sportu oraz turystyki oraz aktywności w sferze szeroko pojętej kultury fizycznej.