Podaje się do publicznej wiadomości

 

że na podstawie art. 24 ust.1 w związku z art. 25 ust.2 ustawy o radcach prawnych do Rady OIRP w Katowicach wniosek o wpis na listę radców prawnych złożyła:

w dniu 2017-09-01       - Wioletta Sawicka          

 

o ewentualnych okolicznościach, mogących w rozumieniu art. 24 i art 25 ust.1 ustawy z dnia 6 lipca 1982r. o radcach prawnych ( tj. Dz. U. z 2016r. poz. 233 z późn. zm)  stanowić przeszkodę do uzyskania wpisu na listę radców prawnych prosimy poinformować Radę Izby.

 

Dziekan Rady

r.pr. Ryszard Ostrowski